Webutviklar Med Kunnskapen Du Treng

Dynamiske nettsider laga med HTML5 og CSS3. Eg nyttar den seinaste standard for koding av nettsider og applikasjonar. Noko som gjev oss nye muligheiter som 3D animasjonar, krystallklar grafikk og responsive nettsider. Eg nyttar og PHP og MYSQL for database applikasjonar, spørje skjema og epost skjema.

Wordpress publisering system gjev sluttbrukaren muligheit til å legga ut innhald sjølv. Du kan enkelt legga til video, bilete, tekst, sider og menyar utan å skriva så mykje så ei linja med kode sjølv. Med ei spesial tilpassa administrasjon side kan du enkelt styra di eiga nettside, utan å leiga inn ekspertar til det.

Eg har godt kjennskap til sosiale medie. Har du kampanjar og konkurransar så er Facebook ein nyttig plattform for det, eg kan setta opp sider og hendingar som passar til din bedrift og ditt grafiske uttrykk. Eg lagar og egne animasjonsfilmar så du kan bruka på dine sider og på info skjermar.

Arbeid

Hedalm Anebyhus

+

Laga av Oktan

R-Killer Nettbutikk

+

Nettbutikk for Mobilstrålevern

Laukhamarfritid

+

Hytte & fritid på Laukhamar

Kode Evner

Eg kjenner godt til og meistra dei fleste programmeringsspråk for webutvikling. Du kan enkelt se mitt kunnskaps nivå innan dei forskjellige språka nedanfor. Eg har og god kjennskap til server drift og oppsett av webhotell, treng du domenenamn og server kan eg hjelpa deg med det.

HTML5 er ein ny standard for nettside struktur, HTML5 gir nye muligheiter som semantiske taggar og betre tilgjenge for svaksynte.

HTML5

★ ★ ★ ★ ★

CSS3 er den siste versjonen av stilark språket CSS. Dette språket lager utsjåande på nettsida. SASS er ein avansert versjon av CSS

CSS3 - SASS

★ ★ ★ ★ ★

Javascript er eit script språk som gir oss levande nettsider, med bruker interaksjonar og skjema validering.

JAVASCRIPT

★ ★ ★ ★ ☆

PHP er programringspråket for web, her er det bare fantasien som kan setja grenser, saman med AJAX og MySQL er PHP ein mektig venn å ha.

PHP5+

★ ★ ★ ★ ☆

MySQL er eit databasespråk. MySQL ilag med PHP er grunnlaget for de fleste nettsider og nettbutikkar på nett.

MySQL

★ ★ ★ ★ ☆

AJAX er ein utviding av Javacript så gjev mulegheit til kommunikasjon med server og database, AJAX blir sterkt nytta i applikasjonar.

AJAX

★ ★ ★ ☆ ☆

Wordpress er et CMS system, Det er enkelt å bruka og treng lite resursar, det er ikkje utan grunn at Wordpress driv øve 25% av alle nettsider.

WORDPRESS

★ ★ ★ ★ ☆

Ein nettbutikk er eit nyttig verktøy når du vil utvida salet, sal på nett har eksplodert i dei seinaste åra, bli med på bølja du og.

Nettbutikk

★ ★ ★ ☆ ☆

Kontakt Meg

Ta gjerna kontakt med meg vist du har spørsmål eller treng råd. All kontakt er gratis. Lurar du på pris, så kan eg ikkje hjelpa deg før eg har snakka med deg, ei nettside kan ta alt frå 3 dagar til 3 veker å laga, å prisen variere der etter. Når omfanget av nettsida er på plass gjev eg deg ein fastpris.

Eg jobbar til kvardags for Oktan Stord, eit fullservice reklamebyrå på Stord, treng du magasin, brosjyrar, annonser eller nettsider, ja då kan du kontakta meg eller ein rådgjevar der for ein hyggeleg samtale.

Eg ser fram til å høyra frå deg.

Designa og utvikla av Øyvind Eikeland - Eiksdesign